Träning när man har små barn

För dem som har små barn och vill träna är planering a och o. Det gäller att ta till vara på de få stunder som erbjuds. När man är föräldraledig och har en arbetande partner kanske det endast är morgon eller kvällspass som är möjliga att få till. Ska du träna på morgonen innan din…

Träning för äldre

När man blir äldre, och diverse krämpor börjar dyka upp, kan det vara lätt att man blir stillasittande och rör på sig mindre och mindre….