Träning för äldre

När man blir äldre, och diverse krämpor börjar dyka upp, kan det vara lätt att man blir stillasittande och rör på sig mindre och mindre. Man bör dock istället göra precis tvärtom, eftersom hälsoeffekterna av träning om möjligt blir ännu tydligare när man kommer upp i åren – även om det självklart främjar hälsan att träna livet igenom.

Forskning har till exempel visat att träning för de som är äldre än 80 år kan motverka och förebygga uppkomsten av de flesta vanliga sjukdomarna hon äldre människor, som hjärtsvikt, benskörhet och högt blodtryck. Dessutom kan träning lindra symptomen vid dessa sjukdomar, om de redan har uppkommit, liksom vid sjukdomstillstånd som depression och artros (som också de är mycket vanliga sjukdomar hos äldre).

En annan fördel med träning för äldre är att det kan förebygga uppkomsten av demenssjukdomar. Forskning har nämligen visat ett samband mellan styrketräning bland äldre och förbättrad så kallad exekutiv förmåga. Det innebär att den del av hjärnan som sköter det komplexa tänkandet påverkades positivt av träningen. Detta visades bland annat i en undersökning som utfördes vid ett kanadensiskt universitet, där femtio kvinnor i 70-80-årsåldern (där alla var i ett förstadium till demens) fick göra lätta styrkeövningar två gånger i veckan under ett halvårs tid.  Ytterligare femtio kvinnor fick istället gå promenader två gånger i veckan. Deras resultat jämfördes sedan med en grupp som enbart gjort stretchövningar under denna period, och man kunde då se de positiva effekterna som styrketräningen haft för deltagarnas exekutiva förmåga. Det syntes även positiva effekter på det associativa minnet, som till exempel används för att para ihop namn med ansikten. Förbättringen var upp till 17 procent, och när samma experiment genomfördes igen, fast med friska deltagare, var förbättringen mellan 10 och 12 procent. Det lönar sig med andra ord att träna styrketräning när man är äldre, oavsett om man lider av demens eller inte.

Självklart kan gamla även ta del av de fördelar som yngre får av att träna, det vill säga större uthållighet och styrka. Trots att man tränar kan man dock på gamla dar behöva hjälp med vissa saker som man inte behövde hjälp med när man var yngre, som att gå längre sträckor (då en rullator är ett bra hjälpmedel) eller att resa sig upp ur sängen. I det sistnämnda fallet kan en ställbar säng vara den perfekta lösningen, eftersom man då kan få hjälp med att sätta sig upp den första biten i sängen. Dessutom är en ställbar säng det perfekta sättet att kunna sitta bekvämt när man vill läsa eller lösa korsord i sängen. Du hittar ett stort utbud av ställbara sängar på Sleepo.se.

Vilken typ av träning kan man då börja med om man inte är van vid att träna, och är över 80 år? Det bästa är om man kan vända sig till en sjukgymnast för att få hjälp med att sätta ihop ett styrketräningsprogram som passar just ens egna förutsättningar och målsättningar med träningen. På många platser i landet finns det också särskilda träningsgrupper och klasser för äldre, om man föredrar att träna tillsammans med andra. En stor fördel med det sistnämnda är så klart att man då också förebygger den ensamhet som är vanlig hos många pensionärer.